FYLKESMESTERSKAP I BANESKYTING FOR BUSKERUD

1. HVEM KAN DELTA?

Skyttere fra DFS-skytterlag innen Buskeruds grenser kan delta i stevnet.

 

2. HVOR SKAL STEVNET ARRANGERES?

Stevnet arrangeres i henhold til følgende fastsatt turnus.

(Drammen skyttersamlag arrangerer annen hver runde i turnusen da de er så få lag som tilhører Buskerud)

2009 Drammen

2014 Hallingdal

2019 Numedal

2010 Ringerike

2015 Numedal

2020 Ringerike

2011 Hallingdal

2016 Drammen

2021 Hallingdal

2012 Numedal

2017 Ringerike

2022 Numdal

2013 Ringerike

2018 Hallingdal

2023 Drammen

 

3. NÅR SKAL STEVNET ARRANGERES?

Stevnedato fastsettes når terminlista for landsdelskrets Viken 1 fastsettes. Stevnet arrangeres fortrinnsvis siste helg i juni.

 

4. KUNNGJØRING OG INNBYDELSE

Arrangørlaget sender innbydelse til alle lag pr. post, eller/og på internett  senest  6 uker før stevnet. 

Innbydelse sendes også til alle berørte samlagsledere og samlagenes ungdomsledere.

Påmelding kan skje pr. post, eller påmelding på internett.

Skytetider returneres, eller legges ut på internett senest 2 uker før stevnet.

 

5.ETTERARBEIDE

Resultater legges ut på oppgitt internettadresse umiddelbart etter stevnet. Premieoppgjør sendes lagene senest 4 uker etter arrangementet.

 

6. SKYTEPROGRAM

Det skytes vanlig mesterskapsprogram med finaler til slutt ( i.h.t. gjeldende regelverk for mesterskap i DFS)

Det arrangeres stang-og felthurtigskyting

Samlagsskyting veteraner:  4 deltakere,  2 skyttere fra kl. V65/V73 og 2 skyttere fra V55.

                                                                     Skytter fra V55 skyter sist.

Lagskyting kl. 1-5: (3 skyttere fra hvert skytterlag)

Lagskyting  R/ER/JR: (3 skyttere fra hvert skytterlag, minst 1 junior)  

 

Veteranene avslutter sine skytinger på lørdag med premieutdeling, servering og hyggelig samvær.

 

7. MEDALJER

Medaljer levers av Hallingdal Gull og Sølv på Gol. tlf: 32 07 43 01

Klasse 3-5:                                         5 medaljer  

Kvinner kl. 3-5                                  1 medalje     1-9 deltakere

                                                               2 medaljer  10-19 deltakere

                                                               3 medaljer ved 20 deltakere eller mer

Veteraner:                                        1 medalje i hver av klassene

(Alle ovenstående skal være store gylte medaljer med DFS-merke)

Klasse 1 25-skudd:                          Sølv medalje til vinner

Klasse 2 25-skudd:                          Sølv medalje til vinner

(Store sølv medaljer med DFS-merke til vinnerne)

Kl. R/ER/JR:                                        3  medaljer i hver klasse

(Små gylte medaljer  med DFS-merke)

 

Samlagsskyting Veteran:             4 medaljer til deltakerne på vinnerlaget

Lagskyting kl. 1-5:                            3 medaljer til deltakerne på vinnerlaget

Lagskyting kl. R/ER/JR:                  3 medaljer til deltakerne på vinnerlaget

(Store sølv medaljer med lite firkantet merke)

 

Alle medaljer graveres på agraffen med ”Fylkesmesterskapet 20….

Kostnadene til medaljene dekkes inn med arrangementsavgiften.

Det kan benyttes ”uekte” medaljer

 

8.ENGANGSTROFEER

Fylkesmester                                                   Vinner kl. 3-5

Prins                                                                    Andreplass kl. 3-5

Beste kvinnelige skytter kl. 3-5

Beste skytter 20 år og yngre kl. 3-5

Beste skytter 55 år og eldre kl. 3-5

Vinnere av kl. R/ER/JR

 

9. VANDREFTROFEER

15-skudd

10-skudd

25-skudd

Stangskyting

Felthurtigskyting

Sammenlagtpokalen      (se regelverk eget punkt)

Lagskyting kl. 1-5

Lagskyting kl. R/ER/JR

Beste veteran 100m.

Beste lagskytter kl. 1-5

 

Fellesbestemmelser for alle vandrotrefeer

Alle vandretrofeer må vinnes 5 ganger for å fåes til odel og eie. Unntatt Veteranpokal som    vinnes 3 ganger

 

Bestemmelser for sammenlagtpokalen.

Pokalen vinnes av beste skytter kl. 3-5 i følgende skytinger sammenlagt. 25-skudd+antall treff i stangskyting+oppnådde poeng i felthurtigskyting i.h.t. tabell

Poengberegning for felthurtigskyting på sammenlagtpokalen

Tid/sek

Poeng

Tid/sek

Poeng

Tid/sek

Poeng

00,00-07,99

25P

16,00-16,99

16P

25,00-25,99

7P

08,00-08,99

24P

17,00-17,99

15P

26,00-26,99

6P

09,00-09,99

23P

18,00-18,99

14P

27,00-27,99

5P

10,00-10,99

22P

19,00-19,99

13P

28,00-29,99

4P

11,00-11,99

21P

20,00-20,99

12P

30,00-34,99

3P

12,00-12,99

20P

21,00-21,99

11P

35,00-44,99

2P

13,00-13,99

19P

22,00-22,99

10P

45,00-59,99

1P

14,00-14,99

18P

23,00-23,99

  9P

 

 

15,00-15,99

17P

24,00-24,99

  8P

 

 

 

 

 

Bestemmelser ved poenglikhet.

Rangeringsregler som gjelder for skying i DFS benyttes ved poengliket om faste trofeer og vandretrofeer.

Ved poenglikhet om sammenlagtpokalen skytes om med et 4-minutters grunnlag.

 

Fylkesmesterskapets organisering og styre.

Styret for Fylkesmesterskapet består av samlagslederne i Drammen, Hallingdal, Numedal og Ringerike.

 

Oppmann for arrangementet.

Samlagsleder i det arrangerende samlag fungerer som stevnets oppmann og iverksetter nødvendige forberedelser i god tid.

Styrets oppgaver.

Fastsette stevnedato og finne arrangør

Skaffe tilveie engangstrofeer og vandretrofeer til mesterskapet

Fastsette arrangementsavgift og premieinnskudd i samarbeide med arrangør (evnt. delegere disse avgjørelsene til oppmann)

Bistå som juri under stevnet.

 

Arrangørlaget

Teknisk arrangør har ansvar for å forberede og gjennomføre stevnet i.h.t. til ovennevnte regler.

starte forberedelsene i god tid i samarbeide med samlagsleder som er oppmann for stevnet.

Arrangør innkrever kr. 20,- for skyttere kl.1-5+vet, og kr 10,- for kl Jr-Er-Rek. til et premiefond til igjenskaffelse av trofeer. Kontoen for administreres av Hallingdal skyttersamlag.

Dette innkreves sammen med forhåndspåmelding

Overskudd/underskudd fra stevnet tilfaller arrangørs.

 

 

 

Oktober 2011