STATUTTER  FOR STANGPOKAL  PÅ  LANDSDELSKRETSSTEVNET BANE

 

Pokalen er  må vinnes 5 ganger for å vinnes til odel og eie.
Ved likt antall treff benyttes rangering med flest treff på lengst hold først.
Ved fortsatt likhet er det omskyting. Omskytingen skal skje mot feltfigurer. Arrangøren bestemmer hvordan omskyting skal skje.

Landsdelskrets Viken I

Svein Langørgen