RINGERIKE  SKYTTERSAMLAG

Ringerike skyttersamlag har 13 Skytterlag:            
Webside: http://www.dfs.no/ringerike
 
Epost: ringerike@samlag.no                                     
2901 Bingen
2902 Krødsherad
        Lagets Webside: http://www.dfs.no/krodsherad/
2903 Nedre Sigdal
2904 Nordre Modum
2905 Ringerike
        Lagets Webside: http://www.dfs.no/ringerike-skytterlag
2906 Sigdal
        Lagets Webside: http://www.dfs.no/sigdal
2907 Snarum
2908 Sokna
2910 Stjernen
        Lagets Webside: http://www.dfs.no/stjernen/
2911 Søndre Modum
2912 Tyristrand
         Lagets Webside: http://www.dfs.no/tyristrand/
2915 Ådal
        Lagets Webside: http://www.dfs.no/aadal/
2917 Øvre Ådal